Et kommunalvalg med hjertet forrest

Udover selvfølgelig at bakke op om den politik de Radikale i Norddjurs står for, så har jeg følgende personlige hjertesager:

 Tryghed for børn og unge og deres familie

Jeg kan ikke selv få børn. Det betyder dog absolut ikke, at jeg ikke ønsker at tage mig af dem. Derfor står det mig meget nært at kaste min kærlighed på dette område, og på den måde hjælpe andres børn til at få en tryg tilværelse. Min fantastiske familie vil være min store støtte, når min viden kommer til kort på området. De er stort set alle engagerede i arbejdet med børn og unge – i eller udenfor kommunen.

Jeg vil arbejde for at hverdagen for børn, unge og deres familier i hele kommunen er tryg i fremtiden. Særligt når det gælder skolegang. Uddannelse er grundstenen i vores samfund, som jeg faktisk syntes vi kan være stolte af. Pga. vores uddannelsesniveau har vi en høj levestandard, som en stor del af verden desværre sukker dybt efter. Den er dog også grunden til at vi kan gøre en forskel i resten af verden – og derfor også gør det.

 Beskæftigelse der giver mening for den enkelte

Jeg har selv været en tand for meget arbejdsløs, og oplevet den modløshed man kan have i sådan en situation. Dog må jeg sige, at jeg altid har følt mig godt behandlet af vores kommune på det her punkt. Den oplevelse ønsker jeg også andre skal have, og jeg ønsker i høj grad at borgerservicen på dette område holdes vedlige og udvikles med nye muligheder. Ingen kan være tjent med en hverdag, hvor de ikke har mulighed for at beskæftige sig med det, de er bedst til. Ej heller må nogen stå uden uddannelse der giver mening for dem.

 Integration med hjertet forrest

Vi må alle tage et ansvar på det her område – verden rundt. Både ude i verden, men bestemt også overfor vores nabo. Kun på den måde får vi en samlet løsning imod utrygheden fra terror. Derfor vil jeg kæmpe for initiativer der forbedre integrationen af dem der kommer til vores kommune. Vi skal møde de fremmede med kærlighed og respekt for deres kultur. Det nytter ikke noget med halvhjertede løsninger på det her område. Hjertet skal med forrest hele vejen, hvis vi gerne vil opleve en kærlighed der går begge veje. For selvfølgelig skal vi også opleve, at de har respekt for vores kultur.

Jeg har selv mødt de fremmede på tæt hold i kraft af frivilligt arbejde for Røde Kors og igennem mit nuværende engagement i Uganda. Derfor føler jeg mig godt rustet til at gøre en forskel på området.

I øvrigt er mange herboende danskere efterhånden også så oversete af samfundet at det kræver en indsats fra os alle for at gøre dem til en del af det igen. Heriblandt socialt udsatte og en del af de ældre i befolkningen. Alle skal behandles med værdighed.